Sveikiname Valstybės atkūrimo Šimtmečio proga!

Brangūs lietuviai ir Lietuvos draugai,
Vasario 16-osios – Mūsų Valstybės atkūrimo Šimtmečio – proga sveikiname visus! Džiaukimės, kad galime gyventi, kurti ir rinktis laisvai, save išreikšti taip, kaip mums atrodo geriausia. Ir toliau kurkim savo Valstybę, dirbkime dėl Jos, kovokime už Ją ir mums svarbias vertybes, puoselėkime istorinę atmintį, išsaugokime kalbą.

„Tauta pažangą bus pasiekusi tik tada, kai visos tautos dvasiniame pasaulyje pagausės doros, tikrojo žmoniškumo.“ – Vydūnas

Su Švente visus!